Ochrana osobných údajov

Chránime vaše údaje

Prevádzkovateľ internetového obchodu www.vivienn.sk, spoločnosť NORON s.r.o. uchováva a spracúva osobné údaje v súlade so zákonom o ochrane osobných údajov č. zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.

Všetky údaje našich zákazníkov sú zabezpečené proti akémukoľvek zneužitiu. Tieto dáta uchovávame na serveroch, ktoré sú v našom vlastníctve a sú umiestené v priestoroch spoločnosti. Servery nie sú pripojené do verejnej internetovej siete, takže nemôže dôjsť k ich neoprávnenému získaniu treťou stranou.

Vaše osobné údaje, ktoré uvediete pri nákupe sú úplne dôverné a v žiadnom prípade nebudú poskytnuté tretím stranám. Osobné údaje budú použité len pre nevyhnutné úkony spojené s vybavením objednávky. Na písomnú žiadosť zákazníka budú osobné údaje z databázy vymazané a NORON s.r.o. ich nebude ďalej spracovávať.

Kontaktná adresa

NORON s.r.o.
Ľanová 14
940 02 Nové Zámky
Emailová adresa: info@vivienn.sk

Možnosti odstránenia osobných údajov

V prípade, že máte záujem o odstránenie všetkých osobných údajov, kontaktujte nás na emailovej adrese info@vivienn.sk s touto žiadosťou. Bezodkladne odstránime všetky osobné či citlivé údaje.