Reklamačný poriadok

Záruka začína plynúť dňom prevzatia výrobku spotrebiteľom. Na tovar je poskytovaná záruka 24 mesiacov rovnako ako v kamennom obchode. Predajca zodpovedá za chyby výrobku, ktorý ma tovar pri prevzatí kupujúcim alebo ktoré sa objavia v priebehu záručnej doby. Nevzťahuje sa na chyby spôsobené nešetrným zaobchádzaním alebo mechanickým poškodením. Reklamáciu je možné uplatniť poštou.

Zásielku je potrebné zaslať k reklamácii poštou na adresu:

NORON s.r.o.
Ľanová 14
940 02 Nové Zámky

  • do zásielky priložte kópiu faktúry, alebo údaje, podľa ktorých Vás budeme schopní identifikovať (meno, na ktoré bola objednávka uskutočnená).
  • náklady na dopravu reklamovaného výrobku k nám Vám budú spätne uhradené (na vyžiadanie) v prípade uznania reklamácie
  • každú reklamáciu vybavíme bez zbytočného odkladu a o jej priebehu zákazníka informujeme
  • reklamačné oddelenie môžete kontaktovať emailom na info@vivienn.sk